Видео. Игра антитопспином по подрезке.

игра антитопспином по подрезке, слева - Батт Superanti 1,5 мм, справа - Стига Energy Absorber 1,6 мм